o-nas-part#3

Przygotowujemy osobę zmarłą do ceremonii pogrzebowej. W razie potrzeby dysponujemy odzieżą dla zmarłych przeznaczoną do pochówków tradycyjnych, jak i do kremacji.

Mamy bardzo szeroką ofertę trumien oraz urn.

Zajmujemy się pełną obsługą ceremonii pogrzebowej oraz przygotowaniem miejsca pochówku na cmentarzu.

Zapewniamy oprawę muzyczną ceremonii, transport dla uczestników pogrzebu, nekrologi w prasie, fotografa, wieńce lub wiązanki, nagłośnienie i inne elementy oprawy uroczystości, a nawet przyjęcie po pogrzebie, jeśli jest taka potrzeba.

Zajmujemy się wszystkim.