Pogrzeby tradycyjne

Pogrzeb tradycyjny

Klasyczna ceremonia pogrzebowa

Głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji jest pogrzeb tradycyjny. Bez względu na to czy pogrzeb ma charakter religijny czy świecki, pochowanie poprzedza wystawienie trumny ze zmarłym w kaplicy
bądź w kościele, gdzie rodzina i znajomi mogą w spokoju pożegnać bliską osobę. Pogrzeby wyznaniowe prowadzone są przez kapłana w kaplicach, gdzie odbywają się uroczystości zgodne z ceremoniałem. W przypadku pogrzebów świeckich pożegnanie prowadzi mistrz ceremonii spełniający wolę rodziny dotyczącą przebiegu uroczystości. Ceremonia pogrzebowa kończy się odprowadzeniem osoby zmarłej na cmentarz.

Uroczyste pożegnanie

Doskonale wiemy, że każda rodzina jest inna i chce, aby bliska dla nich osoba została pożegnana w godny i zgodny ze swoim światopoglądem sposób. Nie zostawiamy nic przypadkowi, wszystko dokładnie planujemy razem z rodziną, aby sprostać ich wszystkim oczekiwaniom.