Pogrzeby z kremacją

Pogrzeb z kremacją

Ceremonia pochowania urny z prochami

Kremacja czyli spopielenie zwłok ma bardzo długą tradycję i uznawana jest przez większość religii na świecie. Kremacja nie stoi w sprzeczności z tradycją religijną dlatego najbliżsi mają pełną dowolność w wyborze rodzaju ceremonii. Osoba zmarła przygotowywana jest do kremacji tak samo, jak do pogrzebu tradycyjnego, a po spopieleniu prochy umieszczane są w urnie.

Uroczyste pożegnanie

Kremacja zwłok odbywa się z zachowaniem wszystkich norm prawnych i etycznych. Zakład Pogrzebowy HERA oferuje pomoc rodzinom w tym trudnym dla nich czasie, od przeprowadzenia kremacji do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości pogrzebowej.

pogrzeby z kremacją